TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on täyttää tuo informointivelvoite.


1. Rekisterinpitäjä 

Aleksi Kallioja

Y-tunnus: 2887110-7

www.aleksikallioja.com

Lontoonkatu 6D 57 00560 Helsinki


2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Aleksi Kallioja

+358401983898

Lontoonkatu 6D 57 00560 Helsinki3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen. 


​4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.


​5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.


6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallennetut henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen contact@aleksikallioja.com


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Tilitoimisto Lemontree Oy:lle asiakaslaskutusta ja -hallintaa varten.


Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun asiakaskuvien toimituksen osalta salasanalla suojatusti.


Molemmat yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Voit lukea lisää em. palvelujen tietosuojasta osoitteessa

Pixieset: https://pixieset.com/privacy/

Lemontree Oy: https://lemontree.fi/files/Tietosuojaseloste.e5c5c06a.pdf


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen Aleksi Kallioja (2887110-7) ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.


9. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.


​10. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Mahdollisia kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.


---


Evästeet:

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pienimuotoinen tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle.

Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivuilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.


Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.


GOOGLE ANALYTICS:

Sivusto kerää tietoa käyttäjien toiminnoista Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palvelujen kehittämiseen. IP-osoitteesi on anonymisoitu. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.


Sosiaalinen media:

Sosiaalisen median alustat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua alustojen keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivustojen toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.


Heräsikö kysyttävää?